مواد زیست تخریب پذیر

  • 100% Biodegradable Compostable PLA Resin Pellet Granual Raw Material

    100٪ مواد خام گرانول رزین PLA قابل کمپوست پذیری زیست تخریب پذیر

    پلی لاکتیک اسید (PLA) نوع جدیدی از مواد زیست تخریب پذیر مبتنی بر زیست و تجدید پذیر است که از نشاسته پیشنهاد شده توسط منابع گیاهی تجدیدپذیر (مانند ذرت و کاساوا) ساخته شده است. مواد خام نشاسته گلوکز را از طریق ساکاره کردن و سپس تخمیر گلوکز و سویه های خاص برای تولید اسید لاکتیک با خلوص بالا و سپس از طریق روش سنتز شیمیایی برای سنتز اسید پلی لاکتیک با وزن مولکولی مشخص به دست آوردند. زیست تخریب پذیری خوبی دارد.